Renovatie van de gevel van het gebouw

Gevelrenovatie met spuitkurk

We werken steeds met 2 lagen Carapollijm, een wapeningsnet en dan pas de afwerkingslaag met de Thermocork spuitkurk.